MEGABET 72H

Dodatkowe opcje
Cena: 67.65 PLN

MEGABET 72H - BEZSKURCZOWA GOTOWA ZAPRAWA CEMENTOWA DO PODLEWEK I NADLEWEK

+ 30 Mpa po 72h
+ samorozlewna
+ ekspansywna
+ wodo i mrozoodporna
+ bardzo wysoka końcowa wytrzymałość na ściskanie, odporna na ścieranie
+ łatwa w użyciu w szerokim zakresie grubości od 5 do 80mm

 

ZASTOSOWANIE:


MEGABET 72H  jest specjalistycznym spoiwem do wykonywania szeroko rozumianych prac budowlanych w tym naprawczo remontowych. Przeznaczony jest do ręcznego lub maszynowego wykonywania podlewek, nadlewek, wzmocnień łączących słupy z fundamentem, wykonania lub wzmocnienia murów i płyt fundamentowych, naprawy lub wzmocnienia stropów monolitycznych i kanałowych, wykonanie lub naprawa belek podsuwnicowych, zalewania dylatacji posadzkowych i wielu tego typu robót. Kontrolowana ekspansja spoiwa max. do +2,5 mm/mb, pozwala stosować ją także jako wylewki pod maszyny, uszczelnienie połączeń elementów prefabrykowanych, czy wykonywanie zakotwień czyli tam gdzie jest konieczne połączenie siłowe.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

  Wytrzymałość na ściskanie   C60
  Wytrzymałość na zginanie   F4
  Odporność na ścieranie wg Böhmego   A9
  Spęcznienie (warunki wilgotne)   Typ CC+ 2,0 mm/m po 28 dniach
  Maksymalna grubość wypełniaczy   3 mm
  Reakcja na ogień   A1fI
  Skurcz (warunki suche)   Typ CC – 0,6 mm/m po 28 dniach
  Wydzielanie substancji korozyjnych   CT

 

  • możliwość wchodzenia po 24 h, pełne obciążenie po 72 h 30 MPa
  • bardzo wysoka końcowa wytrzymałość na ściskanie pow. 60 MPa
  • bezskurczowa, wodo i mrozoodporna
  • odporna na ścieranie
  • łatwa w użyciu w szerokim zakresie grubości od 5 do 80 mm

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:


Oczyszczenie powierzchni betonowych i stali zbrojeniowej przez piaskowanie, odbicia głuchych i odspojonych miejsc. Dokładne zmycie wodą pod ciśnieniem oczyszczonej powierzchni.

 

WYKONANIE POWŁOK SPOIWEM   MEGABET 72H:

W przypadku wykonywania spoiną robót związanych z podłożem, powierzchnia powinna być wysezonowana i dokładnie oczyszczona z wszystkich zabrudzeń. Podłoża chłonne i kruche należy zagruntować preparatem FORMPLAST hydro w rozcieńczeniu 1:3 z wodą. Podczas wylewania posadzki należy wykonać elastyczne dylatacje obwodowe ścian i słupów, a przy powierzchniach powyżej 40 m2 także dylatacje pośrednie, które po 14 dniach następnie zalewamy ponownie spoiwem MEGABET 72H (wymagana konsultacja z Technologiem)

MEGABET 72H wsypać do ściśle odmierzonej ilości wody, 2,25 – max 3,0 litra na worek 25 kg i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia przez ok. 60 min.

Prace można wykonywać w temperaturze od +5 do +25 ˚C. Optymalny czas zacierania powierzchni ustalić indywidualnie na podstawie grubości warstwy i temperatury otoczenia.

 

PIELĘGNACJA:


Warunkiem koniecznym do uzyskania właściwych parametrów jest odpowiednia jej pielęgnacja Proces ekspansji trwa od 7 do 14 dni, co jest uzależnione od temperatury otoczenia i rodzaju pielęgnacji betonu.

Przez pierwsze 7 dni beton należy utrzymywać w stanie podwyższonej wilgotności poprzez przykrycie folią lub intensywne zraszanie do 14 dni.

 

ZUŻYCIE:
Średnio 25 kg suchej zaprawy na 1,25 m2 o grubości warstwy 10 mm

 

WARUNKI BHP:

MEGABET 72H jest materiałem bezpiecznym w transporcie i składowaniu. W czasie pracy należy postępować tak jak z zaprawami cementowymi. MEGABET 72H zawiera cement, który w kontakcie z potem może powodować podrażnienia i reakcje alergiczne u osób wrażliwych na składniki produktu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wszelkie narzędzia należy zmywać wodą. 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
Worek 25kg

 

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach suchych. Chronić przed wilgocią.

 

OKRES PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

 

UWAGA!

Temperatura otoczenia i wilgotność powietrza mają istotny wpływ na czas wiązania i schnięcia podkładu.

Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań oraz wykonywania robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Kurier GEIS (Wysyłka na terenie Polski) Paczka do 30 kg.
26.45 PLN

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się